คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางโดยให้แผยแพร่ไว้ในระบบข้อมุลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) โดยในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง
เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาของประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคากับคพ. ซึ่งมีแบบฟอร์มรวมทั้งสิ้น ๗ แบบฟอร์ม ตามประเภทของการจัดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือจัดจ้าง ๗ ประเภท ได้แก่

แบบฟอร์ม 7 ประเภท


การจ้างก่อสร้าง
การจ้างควบคุมงาน
การจ้างออกแบบ
การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจ้างพัฒนาระบบเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
การจัดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รวมเช่า , เช่าเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ , แลกเปลี่ยน)ปรับปรุงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:57:02

เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เกี่ยวกับคพ. | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | Site Map
กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.