วันที่ 1 มีนาคม 2562
  

1. การเรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง จำนวนที่เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือบัญชี เรียกบรรจุถึงลำดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 118 18 100 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 30 พ. ค. 2563
เจ้าพนักงานธุรการ 10 1 8 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 30 พ. ค. 2563
นายช่างเทคนิค 3 3 0 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 30 พ. ค. 2563
นิติกร (คนพิการ) 2 1 1 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 30 พ. ค. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (คนพิการ) 2 1 1 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 30 พ. ค. 2563

2. การนำรายชื่อไปเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
  

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตำแหน่ง 10 ราย 17 - 26  
         
         


2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง 9 ราย 2 - 10 3

 
ปรับปรุงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ: 13 ก.ย. 61 เวลา 10:43:08


เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เกี่ยวกับคพ. | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | Site Map
กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.