วันที่ 1 มีนาคม 2562
  
แบบคำร้องขอเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือผลการสอบ   

1. การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
  

ตำแหน่ง จำนวนที่เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือบัญชี เรียกบรรจุถึงลำดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
163 4 159 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 10 พ. ค. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
38 9 29 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 10 พ. ค. 2563

2. การนำรายชื่อไปเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 ตำแหน่ง 12 ราย 5 - 16 6,10,13,16,9
2. กรมการข้าว 2 ตำแหน่ง 10 17 - 26 18,26
3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ตำแหน่ง 27 27 - 53 28,35,37,39,41
43,44,46,53
4. กรมควบคุมโรค 1 ตำแหน่ง 10 54 - 63 58
5. กระทรวงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 64 - 73 68, 71
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 ตำแหน่ง 10 ราย 74 - 83  
         


2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก

 
ปรับปรุงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ: 18 ก.พ. 62 เวลา 13:37:25


เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เกี่ยวกับคพ. | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | Site Map
กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.